Contact
Ultrasol® Tomato Soil

•Preparat Ultrasol® Tomato Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1,7 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla upraw roślin psiankowatych, takich jak pomidory i papryka.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 15,2 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,3 %
     Azot amonowy (N-NH4): 4,9 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 8,0 %
Tlenek potasu (K2O): 25,2 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,6 %
Tritlenek siarki (SO3): 9,1 %
Bor (B): 0,025
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDDHA/EDTA: 0,072
Mangan (Mn) EDTA: 0,044
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,025
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,28
pH (przy stęż. 1%): 4,80
*Disponible en: United States