Ultrasol® Tomato Hydroponica

  Ultrasol® Tomato Hydroponica

  •Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

  •Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

  7,5-9-38,9+3,5MgO+TE 

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 7,5 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 7,5 %
       Azot amonowy (N-NH4): 0 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 9,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 38,9 %
  Tlenek magnezu (MgO): 3,5 %
  Siarka (S): 5,5 %
  Bor (B) : 0,028
  Miedź (Cu) EDTA: 0,004
  Żelazo (Fe) DTPA: 0,073
  Mangan (Mn) EDTA: 0,048
  Molibden (Mo): 0,004
  Cynk (Zn) EDTA: 0,028
  *Disponible en: United States