bool(false)

mostrar

Ultrasol® Tomato Hydroponica - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Tomato Hydroponica

Ultrasol® Tomato Hydroponica

•Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

•Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

7,5-9-38,9+3,5MgO+TE 

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 7,5 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 7,5 %
     Azot amonowy (N-NH4): 0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 9,0 %
Tlenek potasu (K2O): 38,9 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,5 %
Siarka (S): 5,5 %
Bor (B) : 0,028
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) DTPA: 0,073
Mangan (Mn) EDTA: 0,048
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,028
*Disponible en: Polonia