bool(false)

mostrar

Ultrasol® Strawberry Soil - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Strawberry Soil

Ultrasol® Strawberry Soil

•Preparat Ultrasol® Strawberry Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1,8 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla upraw truskawek.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 14,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 8,5 %
     Azot amonowy (N-NH4): 5,5 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 6,4 %
Tlenek potasu (K2O): 26,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,3 %
Tritlenek siarki (SO3): 16,8 %
Bor (B): 0,023
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDDHA/EDTA : 0,113
Mangan (Mn) EDTA: 0,053
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,047
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,34
pH (przy stęż. 1%): 4,94
*Disponible en: Polonia