bool(false)

mostrar

Ultrasol® Strawberry Hydroponica - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Strawberry Hydroponica

Ultrasol® Strawberry Hydroponica

•Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

•Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

9,7-11,1-35,8+2,9MgO+TE

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 9,7 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 9,1 %
     Azot amonowy (N-NH4): 0,6 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 11,1 %
Tlenek potasu (K2O): 35,8 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,9 %
Siarka (S): 2,4 %
Bor (B): 0,017
Miedź (Cu) EDTA: 0,008
Żelazo (Fe) DTPA: 0,269
Mangan (Mn) EDTA: 0,088
Molibden (Mo): 0,008
Cynk (Zn) EDTA: 0,073
*Disponible en: Polonia