Ultrasol® Strawberry Hydroponica

  Ultrasol® Strawberry Hydroponica

  •Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

  •Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

  9,7-11,1-35,8+2,9MgO+TE

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 9,7 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 9,1 %
       Azot amonowy (N-NH4): 0,6 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 11,1 %
  Tlenek potasu (K2O): 35,8 %
  Tlenek magnezu (MgO): 2,9 %
  Siarka (S): 2,4 %
  Bor (B): 0,017
  Miedź (Cu) EDTA: 0,008
  Żelazo (Fe) DTPA: 0,269
  Mangan (Mn) EDTA: 0,088
  Molibden (Mo): 0,008
  Cynk (Zn) EDTA: 0,073
  *Disponible en: United States