bool(false)

mostrar

Ultrasol® Stonefruit Soil - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Stonefruit Soil

Ultrasol® Stonefruit Soil

•Preparat Ultrasol® Stonefruit Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1,4 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla owoców pestkowych takich jakmorela, brzoskwinia, nektarynka, wiśnia.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 16,4 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 11,0 %
     Azot amonowy (N-NH4): 5,5 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 7,0 %
Tlenek potasu (K2O): 23,1 %
Tlenek magnezu (MgO): 4,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 8,2 %
Bor (B): 0,011
Miedź (Cu) EDTA: 0,001
Żelazo (Fe) EDHHA/EDTA : 0,098
Mangan (Mn) EDTA: 0,026
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,050
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,32
pH (przy stęż. 1%): 4,72
*Disponible en: Polonia