bool(false)

mostrar

Ultrasol® SOP - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol SOP

•Źródło w pełni rozpuszczalnego w wodzie krystalicznego potasu (K) i siarki (S).

•Stosowany do fertygacji upraw glebowych podczas fazy dojrzewania, dostarczając część potasu bez azotu.

•W systemach hydroponicznych Ultrasol® SOP jest stosowany przede wszystkim jako źródło siarczanów dla upraw wymagających dużych ilości siarki.

Información técnica
Tlenek potasu (K2O): 51,4 %
Siarka (S): 18,7 %
Tritlenek siarki (SO3): 46,8 %
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 124
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,5
*Disponible en: Polonia