Ultrasol® micro Rexene® FeD6

  Ultrasol® micro Rexene® FeD6

  •Το Ultrasol® micro Rexene® FeD6 αποτελεί μια σταθερή, υγρή πηγή χηλικής ένωσης σιδήρου-DTPA που αναπτύχθηκε για την πρόληψη της ανεπάρκειας σιδήρου, σε ευρύ φάσμα εφαρμογών.

  •Συνιστάται για ανακυκλωμένα διαλύματα θρεπτικών ουσιών: χωρίς νάτριο (Na), χλωριούχα (Cl-) και θειικά άλατα (SO4).

  •Η τυπική περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe) είναι 6,1%, πλήρως χηλικοποιημένος, με υψηλής ποιότητας DTPA.

  •Εξωτερική εμφάνιση: διαυγές κόκκινο-καφέ υγρό με πυκνότητα 1,30 g/ml και σημείο κρυστάλλωσης χαμηλότερο από -10°C.

  •Αναμειξιμότητα με νερό σε οποιαδήποτε επιθυμητή αναλογία.

  •Σταθερότητα pH 1,5-7,5.

  *Disponible en: United States