Ultrasol® micro Rexene® ABC

Ultrasol® micro Rexene® ABC

•Το Ultrasol® micro Rexene® ABC αποτελεί έναν συνδυασμό χηλικοποιημένων ενώσεων μικροθρεπτικών στοιχείων Cu, Fe, Mn, Zn και B, Mg, Mo σε έναν μικρόκοκκο και έχει σχεδιαστεί για τη διόρθωση και την πρόληψη γενικών ελλείψεων μικροθρεπτικών ουσιών σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών και κηπευτικών καλλιεργειών. Προορίζεται για χρήση ως λίπασμα για διαφυλλική εφαρμογή και εφαρμογές εδάφους.

•Τα μικροθρεπτικά στοιχεία χηλικοποιούνται με EDTA, αιθυλενοδιαµινοτετραοξυκό οξύ, εκτός από μαγνήσιο, βόριο και μολυβδαίνιο.

Σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε Fe, Mg και Mn, ενώ περιέχει επίσης B, Cu, Mo και Zn

Información técnica
Ultrasol® micro Rexene® ABC - Μείγμα μικροθρεπτικών ουσιών: B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn:
Βόριο (Β), υδατοδιαλυτό: 0,5 %
Χαλκός (Cu), υδατοδιαλυτός, 100% χηλικοποιημένος με EDTA: 1,5 %
Σίδηρος (Fe), υδατοδιαλυτός, 100% χηλικοποιημένος από EDTA: 4,0 %
Οξείδιο του μαγνησίου (MgO), υδατοδιαλυτό:: 3,0%
Μαγγάνιο (Mn), υδατοδιαλυτό, 100% χηλικοποιημένο από EDTA: 4,0 %
Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό: 0,1 %
Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός, 100% χηλικοποιημένος από EDTA: 1,5 %
Περιοχή pH στην οποία υπάρχει καλή σταθερότητα του χηλικοποιημένου συμπλόκου: 3,5 – 6,5:
*Disponible en: United States