bool(false)

mostrar

Ultrasol® Magnum Special 16-8-24+TE - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Magnum Special 16-8-24+TE

Ultrasol® Magnum Special 16-8-24+TE

•Zakwaszone NPK o proporcji N:P:K wynoszącej 2:1:3 w celu lepszego pobierania składników odżywczych w warunkach zasadowych. 

•Preparat opracowany dla pory fenologicznej rozwoju: etap przejściowy między wzrostem wegetatywnym i generatywnym, kiedy następuje rozwój organów.

•Na podstawie Ultrasol® Magnum P44. 

•Zawiera pełny pakiet składników mikroodżywczych.

•Pomaga zapobiegać tworzeniu osadów i zatykaniu przewodów kroplujących.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 16,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 7,1 %
     Azot amonowy (N-NH4): 7,1 %
     Azot mocznikowy (N-NH2): 1,8 % 
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 8,0 %
Tlenek potasu (K2O): 24,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 19,0 %
Bor (B): 0,02
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,04
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
pH (przy stęż. 1%): 2,7
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,5
*Disponible en: Polonia