Ultrasol® Magnum Special 15-15-30+TE

  Ultrasol® Magnum Special 15-15-30+TE

  •Zakwaszone NPK o proporcji N:P:K wynoszącej 1:1:2 w celu lepszego pobierania składników odżywczych w warunkach zasadowych. 

  •Preparat opracowany dla etapu wzrostu generatywnego, kiedy rozwijają się płody rolne (owoce, bulwy, ziarna).

  •Na podstawie Ultrasol® Magnum P44®. 

  •Zawiera pełny pakiet składników mikroodżywczych.

  •Pomaga zapobiegać tworzeniu osadów i zatykaniu przewodów kroplujących.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 15,2 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 9,0 %
       Azot amonowy (N-NH4): 2,4 %
       Azot mocznikowy (N-NH2): 3,8 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 15,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 30,0 %
  Tritlenek siarki (SO3): 1,3 %
  Bor (B): 0,02
  Miedź (Cu) EDTA: 0,004
  Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,04
  Mangan (Mn) EDTA: 0,025
  Molibden (Mo): 0,002
  Cynk (Zn) EDTA: 0,015
  pH (przy stęż. 1%): 2,7
  EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,1
  *Disponible en: United States