bool(false)

mostrar

Ultrasol® Magnum Special 15-15-30+TE - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Magnum Special 15-15-30+TE

Ultrasol® Magnum Special 15-15-30+TE

•Zakwaszone NPK o proporcji N:P:K wynoszącej 1:1:2 w celu lepszego pobierania składników odżywczych w warunkach zasadowych. 

•Preparat opracowany dla etapu wzrostu generatywnego, kiedy rozwijają się płody rolne (owoce, bulwy, ziarna).

•Na podstawie Ultrasol® Magnum P44®. 

•Zawiera pełny pakiet składników mikroodżywczych.

•Pomaga zapobiegać tworzeniu osadów i zatykaniu przewodów kroplujących.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 15,2 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 9,0 %
     Azot amonowy (N-NH4): 2,4 %
     Azot mocznikowy (N-NH2): 3,8 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 15,0 %
Tlenek potasu (K2O): 30,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 1,3 %
Bor (B): 0,02
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,04
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
pH (przy stęż. 1%): 2,7
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,1
*Disponible en: Polonia