Ultrasol® Magnum Special 12-6-40+TE

  Ultrasol® Magnum Special 12-6-40+TE

  •Zakwaszone NPK o proporcji N:P:K wynoszącej 2:1:7 w celu lepszego pobierania składników odżywczych w warunkach zasadowych.

  •Preparat jest opracowany specjalnie dla końcowej fazy cyklu życia roślin: dojrzewania organów rozrodczych (owoce, nasiona, bulwy) w celu uzyskania większego kalibru, jakości i masy.

  •Na podstawie Ultrasol® Magnum P44®. 

  •Zawiera pełny pakiet składników mikroodżywczych.

  •Pomaga zapobiegać tworzeniu osadów i zatykaniu przewodów kroplujących.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 12,1 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 9,8 %
       Azot amonowy (N-NH4): 0 %
       Azot mocznikowy (N-NH2): 2,4 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 6,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 40,2 %
  Tritlenek siarki (SO3): 7,1 %
  Bor (B): 0,02
  Miedź (Cu) EDTA: 0,004
  Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,04
  Mangan (Mn) EDTA: 0,025
  Molibden (Mo): 0,002
  Cynk (Zn) EDTA: 0,015
  pH (przy stęż. 1%): 2,3
  EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,4
  *Disponible en: United States