bool(false)

mostrar

Ultrasol® Magnum Special 12-6-40+TE - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Magnum Special 12-6-40+TE

Ultrasol® Magnum Special 12-6-40+TE

•Zakwaszone NPK o proporcji N:P:K wynoszącej 2:1:7 w celu lepszego pobierania składników odżywczych w warunkach zasadowych.

•Preparat jest opracowany specjalnie dla końcowej fazy cyklu życia roślin: dojrzewania organów rozrodczych (owoce, nasiona, bulwy) w celu uzyskania większego kalibru, jakości i masy.

•Na podstawie Ultrasol® Magnum P44®. 

•Zawiera pełny pakiet składników mikroodżywczych.

•Pomaga zapobiegać tworzeniu osadów i zatykaniu przewodów kroplujących.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 12,1 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 9,8 %
     Azot amonowy (N-NH4): 0 %
     Azot mocznikowy (N-NH2): 2,4 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 6,0 %
Tlenek potasu (K2O): 40,2 %
Tritlenek siarki (SO3): 7,1 %
Bor (B): 0,02
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,04
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
pH (przy stęż. 1%): 2,3
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,4
*Disponible en: Polonia