bool(false)

mostrar

Ultrasol® Magnit - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Magnit

•Źródło azotu (N) i magnezu (Mg), nie zawiera siarki, ograniczając nadmierną podaż siarczanów w programach fertygacji.

•Ultrasol® Magnit zawiera azot azotanowy, najefektywniejsze źródło azotu dla roślin, który działa synergistycznie na pobieranie magnezu i innych kationów.

Información técnica
Azot azotanowy (N-NO3): 10,7 %
Tlenek magnezu (MgO): 15,5 %
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 2.250
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 0,9
pH (przy stęż. 1%): 5,7
*Disponible en: Polonia