bool(false)

mostrar

Ultrasol® K Plus Acid - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol K Plus Acid

•Zawiera azotan potasu, źródło najszybciej i całkowicie pobieranego K i N.

•Zapobiega zasoleniu gleby. Nie pozostawia nadmiaru chlorków ani siarczanów. Antagonistyczny pobór azotanów-chlorków zmniejsza pobór chlorków (Cl).

•Ułatwia pobieranie innych podstawowych składników odżywczych takich jak potas (K+), wapń (Ca++) i magnez (Mg++).

•Ułatwia pobieranie przez przepływ masowy poprzez mniejsze narastanie zasolenia.

•Zawiera jedyny silny suchy kwas Ultrasol® Magnum P44®.

•Zapobiega zatykaniu i oczyszcza instalacje fertygacyji.

Información técnica
Azot azotanowy (N-NO3): min. 13,9 %
Tlenek potasu (K2O): min. 45,0 %
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 316
Substancje nierozpuszczalne: <0,005 %
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,3
pH (przy stęż. 1%): 3,1
Barwa: biała
*Disponible en: Polonia