bool(false)

mostrar

Ultrasol® Growth 22-9-9+TE - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Growth 22-9-9+TE

Ultrasol® Growth 22-9-9+TE

•Ultrasol® Growth to preparat opracowany dla faz fenologicznych o wysokim zapotrzebowaniu na azot podczas wczesnego wzrostu i rozwoju ze zwiększonym rozwojem liści.

•Preparat nie zawiera mocznika, co umożliwia lepszą kontrolę wzrostu wegetatywnego rośliny.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 22,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 8,0 %
     Azot amonowy (N-NH4): 14,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 9,0 %
Tlenek potasu (K2O): 9,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 21,0 %
Bor (B): 0,020
Miedź (Cu): 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,040
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 500
pH (przy stęż. 1%): 4,8
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,6
*Disponible en: Polonia