bool(false)

mostrar

Ultrasol® Cucumber Soil - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Cucumber Soil

Ultrasol® Cucumber Soil

•Preparat Ultrasol® Cucumber Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1,3 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla upraw innych roślin dyniowatych, takich jak melon i cukinia.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 17,3 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,7 %
     Azot amonowy (N-NH4): 6,6 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 7,2 %
Tlenek potasu (K2O): 21,7 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 8,9 %
Bor (B): 0,025
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDDHA/EDTA: 0,080
Mangan (Mn) EDTA: 0,050
Molibden (Mo): 0,005
Cynk (Zn) EDTA: 0,030
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,32
pH (przy stęż. 1%) : 4,75
*Disponible en: Polonia