Ultrasol® Cucumber Hydroponica

  Ultrasol® Cucumber Hydroponica

  •Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

  •Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

  10,8-8,8-38+2,4MgO+TE

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 10,8 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 10,2 %
       Azot amonowy (N-NH4): 0,6 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 8,8 %
  Tlenek potasu (K2O): 38,0 %
  Tlenek magnezu (MgO): 2,4 %
  Siarka (S): 2,0 %
  Bor (B): 0,028
  Miedź (Cu) EDTA: 0,005
  Żelazo (Fe) DTPA: 0,085
  Mangan (Mn) EDTA: 0,056
  Molibden (Mo): 0,005
  Cynk (Zn) EDTA: 0,033
  *Disponible en: United States