bool(false)

mostrar

Ultrasol® Cucumber Hydroponica - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Cucumber Hydroponica

Ultrasol® Cucumber Hydroponica

•Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

•Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

10,8-8,8-38+2,4MgO+TE

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 10,8 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,2 %
     Azot amonowy (N-NH4): 0,6 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 8,8 %
Tlenek potasu (K2O): 38,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,4 %
Siarka (S): 2,0 %
Bor (B): 0,028
Miedź (Cu) EDTA: 0,005
Żelazo (Fe) DTPA: 0,085
Mangan (Mn) EDTA: 0,056
Molibden (Mo): 0,005
Cynk (Zn) EDTA: 0,033
*Disponible en: Polonia