bool(false)

mostrar

Ultrasol® Calmag - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Calmag

•Ultrasol® Calmag to całkowicie rozpuszczalny w wodzie azotan wapnia i magnezu. Łączy 3 składniki odżywcze w jednym produkcie, zapewniając dobrą strukturę roślin, zwiększoną zdolność do fotosyntezy i szybki rozwój masy liściowej podczas wegetatywnego stadium wzrostu roślin.

•Zapewnia szybką reakcję roślin z uwagi na synergię poboru składników odżywczych między azotanem (N-NO3), wapniem (Ca) i magnezem (Mg).

Información técnica
Całkowita zawartość azotu: 13,5 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 13,1 %
     Azot amonowy (N-NH4): 0,4 %
Tlenek wapnia (CaO): 16,7 %
Tlenek magnezu (MgO): 6,0 %
Rozpuszczalność (g/l w temp. 20°C): 2,200
EC (1 g/l w temp. 25°C, w mS/cm): 1,1
pH (1%): 6-7
*Disponible en: Polonia