Ultrasol® Calcium

  •Ultrasol® Calcium to ważne źródło wapnia i azotu azotanowego, mające zasadnicze znaczenie w programach fertygacji w systemach hydroponicznych.

  •Wapń ma podstawowe znaczenie dla tworzenia i stabilności ściany komórkowej i wzmacnia system naturalnej obrony roślin przeciw patogenom.

  •Azot azotanowy jest najefektywniejszym źródłem azotu dla roślin i zwiększa wychwyt kationów (K+, Ca++ i Mg+).

  •Nie można go mieszać z siarczanami i fosforanami w silnie stężonych lub zasadowych roztworach podstawowych, aby uniknąć strącania nierozpuszczalnych soli.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 15,5 %
            Azot azotanowy (N-NO3): 14,4 %
            Azot amonowy (N-NH4): 1,1 %
  Tlenek wapnia (CaO): 26,3 %
  Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 1.000
  EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,2
  pH (przy stęż. 1%): 5,4
  *Disponible en: United States