bool(false)

mostrar

Ultrasol® Calcium - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Calcium

•Ultrasol® Calcium to ważne źródło wapnia i azotu azotanowego, mające zasadnicze znaczenie w programach fertygacji w systemach hydroponicznych.

•Wapń ma podstawowe znaczenie dla tworzenia i stabilności ściany komórkowej i wzmacnia system naturalnej obrony roślin przeciw patogenom.

•Azot azotanowy jest najefektywniejszym źródłem azotu dla roślin i zwiększa wychwyt kationów (K+, Ca++ i Mg+).

•Nie można go mieszać z siarczanami i fosforanami w silnie stężonych lub zasadowych roztworach podstawowych, aby uniknąć strącania nierozpuszczalnych soli.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 15,5 %
          Azot azotanowy (N-NO3): 14,4 %
          Azot amonowy (N-NH4): 1,1 %
Tlenek wapnia (CaO): 26,3 %
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 1.000
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,2
pH (przy stęż. 1%): 5,4
*Disponible en: Polonia