bool(false)

mostrar

Ultrasol® Blueberry Soil - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Blueberry Soil

Ultrasol® Blueberry Soil

•Preparat Ultrasol® Blueberry Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1,3 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla upraw borówki.

•Preparat jest zakwaszony w celu zwiększenia wychwytu składników odżywczych dla kwasolubnych upraw borówek.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 15,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 5,7 %
     Azot amonowy (N-NH4): 7,6 %
     Azot mocznikowy (N-NH2): 1,7 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 7,5 %
Tlenek potasu (K2O): 19,2 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 26,2 %
Bor (B): 0,020
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDDHA/EDTA : 0,010
Mangan (Mn) EDTA: 0,010
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,025
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,49
pH (przy stęż. 1%): 2,58
*Disponible en: Polonia