bool(false)

mostrar

Ultrasol® Apple Soil - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Apple Soil

•Preparat Ultrasol® Apple Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:2,5 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla upraw jabłoni i gruszy.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 11,7 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 7,8 %
     Azot amonowy (N-NH4): 3,9 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 15,0 %
Tlenek potasu (K2O): 29,6 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 10,1 %
Bor (B): 0,015
Miedź (Cu) EDTA: 0,010
Żelazo (Fe) EDHHA/EDTA : 0,040
Mangan (Mn) EDTA: 0,020
Molibden (Mo): 0,010
Cynk (Zn) EDTA: 0,020
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,22
pH (przy stęż. 1%): 3,60
*Disponible en: Polonia