bool(false)

mostrar

Ultrasol® Anti-Stress Tomato - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Anti-Stress Tomato

Ultrasol® Anti-Stress Tomato

•Preparaty specyficzne dla upraw z dodatkowymi składnikami antystresowymi, zwiększającymi odporność roślin na warunki stresu abiotycznego lub klimatycznego takie jak zasolenie, ekstremalne temperatury i susza.

•Do fertygacji.

•Obszerna liczba badań wykazuje znaczny wpływ na reakcję roślin.

13-7-31+3,6MgO+TE

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 13,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,4 %
     Azot amonowy (N-NH4): 2,6 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 7,0 %
Tlenek potasu (K2O): 31,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,6 %
Tritlenek siarki (SO3): 7,0 %
Bor (B): 0,025
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDDHA: 0,070
Mangan (Mn) EDTA: 0,045
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,025 
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm) : 1,35
*Disponible en: Polonia