Ultrasol® Anti-Stress Tomato

  Ultrasol® Anti-Stress Tomato

  •Preparaty specyficzne dla upraw z dodatkowymi składnikami antystresowymi, zwiększającymi odporność roślin na warunki stresu abiotycznego lub klimatycznego takie jak zasolenie, ekstremalne temperatury i susza.

  •Do fertygacji.

  •Obszerna liczba badań wykazuje znaczny wpływ na reakcję roślin.

  13-7-31+3,6MgO+TE

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 13,0 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 10,4 %
       Azot amonowy (N-NH4): 2,6 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 7,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 31,0 %
  Tlenek magnezu (MgO): 3,6 %
  Tritlenek siarki (SO3): 7,0 %
  Bor (B): 0,025
  Miedź (Cu) EDTA: 0,004
  Żelazo (Fe) EDDHA: 0,070
  Mangan (Mn) EDTA: 0,045
  Molibden (Mo): 0,004
  Cynk (Zn) EDTA: 0,025 
  EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm) : 1,35
  *Disponible en: United States