Ultrasol® Anti-Stress Pepper

  Ultrasol® Anti-Stress Pepper

  •Preparaty specyficzne dla upraw z dodatkowymi składnikami antystresowymi, zwiększającymi odporność roślin na warunki stresu abiotycznego lub klimatycznego takie jak zasolenie, ekstremalne temperatury i susza.

  •Do fertygacji.

  •Obszerna liczba badań wykazuje znaczny wpływ na reakcję roślin.

  14-7-29+3,4MgO+TE

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 14,0 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 10,6 %
       Azot amonowy (N-NH4): 3,4 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 7,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 29,0 %
  Tlenek magnezu (MgO): 3,4 %
  Tritlenek siarki (SO3): 6,7 %
  Bor (B): 0,025
  Miedź (Cu) EDTA: 0,004
  Żelazo (Fe) EDDHA: 0,070
  Mangan (Mn) EDTA: 0,045
  Molibden (Mo): 0,004
  Cynk (Zn) EDTA: 0,025
  EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,35
  *Disponible en: United States