Artículos

Dwa opryski dolistne azotanem potasu skutecznie zwiększyły zawartość K w roślinach oliwki z niedoborem K

Celem tego badania była ocena wpływu czynników takich jak wiek liści, typ i stężenie soli, liczba zastosowań dolistnych oraz stan odżywienia na skuteczność zastosowań dolistnych potasu (K) w roślinach oliwki. Uzyskane wyniki wskazują, że dolistne zastosowania K skutecznie zwiększały zawartość K w roślinach oliwki z niedoborem K i że zastosowania dolistne mogą być skuteczniejsze w przypadku młodych liści. Dwa dolistne zastosowania KNO3 lub odpowiednika innych soli wystarczają do zwiększenia stężenia K w liściach. Stężenie K w liściach poddanym opryskowi KNO3 było o 27% wyższe niż w przypadku uprawy kontrolnej, stwierdzono zwiększenie suchej masy o 0,14%. W przypadku oprysku KNO3 wykazano również największą suchą masę roślin wynoszącą 6,38 g, chociaż nie różniła się ona znacząco od uprawy kontrolnej (6,02 g).

Autor

Restrepo-Díaz, H., M. Benlloch, and R. Fernández-Escobar. 2009. Leaf potassium accumulation in olive plants related to nutritional k status, leaf age, and foliar application of potassium salts. Journal of Plant Nutrition, 32(7): 1108-1121.

Powiązane artykuły