Artículos

Cztery opryski azotanem potasu w dawce 8 kg na hektar pozwoliły uzyskać maksymalny plon bawełny nieoczyszczonej

Celem niniejszego badania była ocena wpływu doglebowego i dolistnego nawożenia potasem na plon bawełny nieoczyszczonej oraz na jakość włókien bawełny w stanie Goiás w południowo-wschodniej Brazylii. Wzrost plonu bawełny obserwowano zarówno w przypadku doglebowego nawożenia potasem (w postaci KCl), jak i oprysku dolistnego (w postaci KNO3), bez interakcji między sposobami stosowania. Przy czterech opryskach dolistnych azotanem potasu w odstępach 10-dniowych i dawce 8 kg KNO3 na oprysk uzyskano maksymalnie pięcioprocentowy (200 kg plonu/ha) wzrost plonu bawełny nieoczyszczonej (zob. Rysunek 1). Nie odnotowano wpływu dawki i sposobu nawożenia na jakość włókien bawełny w badanej odmianie Delta Opal.

Rysunek 1. Wpływ zwiększania dawki azotanu potasu na plon bawełny nieoczyszczonej.

Autor

De Freitas, R.J., W. M. Leandro and M.C.S. Carvalho. 2007. Efeito da adubação potássica via solo e foliar sobre a produção e a qualidade da fibra em algodoeiro (Gossypium hirsutum L.). (Effect of soil and foliar potassium application on yield and fiber quality in cotton (Gossypium hirsutum L.). Pesq Agropec Trop 37 (2): 106-112.

Powiązane artykuły