Artículos

Azotan potasu stosowany dolistnie na uprawach bawełny jest korzystnym uzupełnieniem potasu stosowanego doglebowo na glebach o niskiej zawartości potasu w testach

Badanie rozpoczęto w celu oceny wpływu doglebowego i dolistnego nawożenia potasem na bawełnę (Gossypium hirsutum L.) uprawianą metodą tradycyjną i zerową w Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Glebę opisano jako glinę pylastą typu Memphis, z niską zawartością ekstrahowalnego potasu oznaczonego metodą Mehlicha I. Każdego roku poletka nawożono doglebowo chlorkiem potasu w ilości 0, 34, 67 i 134 kg K2O/ha. Nawożenie dolistne dostarczało 44,8 kg/ha KNO3 w czterech zastosowaniach po 11,2 kg/ha. Nawożenie dolistne stosowano niedługo po kwitnieniu, w odstępie 9 lub 14 dni. Również stosowany dolistnie azotan wapnia dostarczał 40,3 kg/ha Ca(NO3)w czterech zastosowaniach po 10 kg/ha, z których każde nanoszono w dawce równej azotowi w dolistnym nawożeniu KNO3. Wszystkie opryski dolistne wykonano z wykorzystaniem 93,5 l wody/ha.

W każdym roku dla obu typów upraw opracowano równania regresji opisujące zależność od dawki K2O dla zabiegów z zastosowaniem KNO3 oraz upraw bez dolistnego podawania potasu. Zarówno w konwencjonalnych, jak i bezorkowych modelach reakcji w odniesieniu do plonu surowego włókna bawełny nawożenie dolistne KNO3 powodowało wzrost plonu w porównaniu z Ca(NO3)2 i zabiegami kontrolnymi na wszystkich pięciu poziomach potasu podawanego doglebowo. Analiza ekonomiczna sugerowała, że stosowany dolistnie KNO3 na glebie o niskiej zawartości potasu w Tennessee zapewniał wyższy dochód netto na hektar niż uprawa kontrolna, nawet w przypadku stosowania relatywnie wysokich dawek potasu doglebowo przez okres do dwóch lat.

Autor

Roberts, R.K., D.C. Gerloff and D.D. Howard. 1997. Foliar Potassium on Cotton – A Profitable Supplement to Broadcast Potassium Application on Low Testing Soils. Better Crops/Vol. 81 (No. 1): 20-23.

Powiązane artykuły