Qrop® mix Post-Harvest

  •Qrop® Mix Post-Harvest to preparat przeznaczony specjalnie dla upraw wieloletnich, które odniosą korzyści z uzupełnienia rezerw substancji odżywczych po zbiorach tak długo, jak uprawa nadal aktywnie pobiera składniki odżywcze, co daje optymalny start w kolejnym sezonie.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 6,6 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 1,2 %
       Azot amonowy (N-NH4): 5,4 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 23,4 %
  Tlenek potasu (K2O): 23,9 %
  Tlenek magnezu (MgO): 2,1 %
  Tritlenek siarki (SO3): 10,9 %
  *Disponible en: United States