bool(false)

mostrar

Qrop® mix Post-Harvest - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Qrop mix Post-Harvest

•Qrop® Mix Post-Harvest to preparat przeznaczony specjalnie dla upraw wieloletnich, które odniosą korzyści z uzupełnienia rezerw substancji odżywczych po zbiorach tak długo, jak uprawa nadal aktywnie pobiera składniki odżywcze, co daje optymalny start w kolejnym sezonie.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 6,6 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 1,2 %
     Azot amonowy (N-NH4): 5,4 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 23,4 %
Tlenek potasu (K2O): 23,9 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,1 %
Tritlenek siarki (SO3): 10,9 %
*Disponible en: Polonia