bool(false)

mostrar

Qrop® mix Initial - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Qrop mix Initial

•Qrop® mix Initial to preparat o wysokiej zawartości fosforu dla pokrycia zapotrzebowania na ten składnik odżywczy głównie w fazie tworzenia korzeni.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 10,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 6,3 %
     Azot amonowy (N-NH4): 3,7 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 20,0 %
Tlenek potasu (K2O): 10,0 %
Tlenek wapnia (CaO): 12,5 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,7 %
Tritlenek siarki (SO3): 5,6 %
*Disponible en: Polonia