Qrop® mix Development

  •Qrop® Mix Development to preparat o wysokiej zawartości azotu przeznaczony do zaspokojenia zapotrzebowania roślin w fazie wzrostu wegetatywnego.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 20,1 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 10,3 %
       Azot amonowy (N-NH4): 9,8 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 10,1 %
  Tlenek potasu (K2O): 16,2 %
  Tlenek wapnia (CaO): 3,0 %
  Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
  Tritlenek siarki (SO3): 2,1 %
  *Disponible en: United States