bool(false)

mostrar

Qrop® mix Development - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Qrop mix Development

•Qrop® Mix Development to preparat o wysokiej zawartości azotu przeznaczony do zaspokojenia zapotrzebowania roślin w fazie wzrostu wegetatywnego.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 20,1 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,3 %
     Azot amonowy (N-NH4): 9,8 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 10,1 %
Tlenek potasu (K2O): 16,2 %
Tlenek wapnia (CaO): 3,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 2,1 %
*Disponible en: Polonia