bool(false)

mostrar

Qrop® complex Top K - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Qrop complex Top K

•Granulowana chemiczna mieszanka do produkcji warzyw i owoców na wolnym powietrzu.

•NPK 12-6-24 + 3CaO + 2MgO + ME.

•Wysoka zawartość azotanu potasu przy optymalnej proporcji N:K2O wynoszącej 1:2 (etap generatywny, zawiązywanie się owoców, rozwój owoców).

•Zbilansowana proporcja NO3/NH4 wynosząca 3:1 w celu szybkiego pobierania azotu i ułatwienia synergistycznego wychwytu Ca, K i Mg.

•Zawiera fosfor (P).

•Szybkie rozpuszczanie w wilgotnych glebach = szybki wpływ na rośliny.

•Zmniejsza efekt nadmiernego zasolenia gleby.

•Nawóz pogłówny (wysoka zawartość K!) lub nawóz bazowy (niskie temperatury na wiosnę).

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 12,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 9,0 %
     Azot amonowy (N-NH4): 3,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 6,0%
Tlenek potasu (K2O): 24,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 10,0 %
Tlenek wapnia (CaO): 3,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
Bor (B): 0,01 %
Mangan (Mn): 0,04 %
Cynk (Zn): 0,05 %
*Disponible en: Polonia