bool(false)

mostrar

Qrop® complex 12-10-18+1,5 MgO - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Qrop complex 12-10-18+1,5 MgO

Qrop® complex 12-10-18+1,5 MgO

•Produkcja warzyw i owoców na wolnym powietrzu.

•NPK 12-10-18 + 1,5MgO + ME.

•Zbilansowana proporcja NO3/NH4 w celu szybkiego pobierania azotu i ułatwienia synergistycznego wychwytu Ca, K i Mg.

•Optymalna proporcja N:K2O (etap generatywny, zawiązywanie się owoców, rozwój owoców).

•Wysoka zawartość azotanu potasu.

•Szybkie rozpuszczanie w wilgotnych glebach = szybki wpływ na rośliny.

•Brak niepożądanych działań w postaci nadmiernego zasolenia gleby.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 12,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 5,3 %
     Azot amonowy (N-NH4): 6,7 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 10,0 %
Tlenek potasu (K2O): 18,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 1,5 %
Tritlenek siarki (SO3): 20,0 %
*Disponible en: Polonia