Speedfol® Rexene® FeE13 SP

  Speedfol® Rexene® FeE13 SP

  •Speedfol® Rexene® FeE13 SP to produkt opracowany do stosowania na uprawy z niedoborem żelaza, poprzez zastosowanie dolistne. Zastosowanie dolistne jest zalecane w przypadku gleb obojętnych do zasadowych bądź w przypadku gdy zastosowanie doglebowe jest niemożliwe z innych przyczyn. 

  •13 oznacza skuteczną ilość żelaza wynoszącą 13,1%, w pełni chelatowanego przez EDTA.

  •SP oznacza rozpuszczalny proszek (ang. soluble powder), o rozpuszczalności wynoszącej 90 g/l (20°C).

  •stabilność pH 1,5-6,5.

  •Chelatowanie przez EDTA chroni przed stratami w wyniku tworzenia osadów podczas przygotowania mieszanek do oprysku.

  *Disponible en: United States