bool(false)

mostrar

Speedfol® Rexene® FeE13 SP - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Speedfol Rexene FeE13 SP

Speedfol® Rexene® FeE13 SP

•Speedfol® Rexene® FeE13 SP to produkt opracowany do stosowania na uprawy z niedoborem żelaza, poprzez zastosowanie dolistne. Zastosowanie dolistne jest zalecane w przypadku gleb obojętnych do zasadowych bądź w przypadku gdy zastosowanie doglebowe jest niemożliwe z innych przyczyn. 

•13 oznacza skuteczną ilość żelaza wynoszącą 13,1%, w pełni chelatowanego przez EDTA.

•SP oznacza rozpuszczalny proszek (ang. soluble powder), o rozpuszczalności wynoszącej 90 g/l (20°C).

•stabilność pH 1,5-6,5.

•Chelatowanie przez EDTA chroni przed stratami w wyniku tworzenia osadów podczas przygotowania mieszanek do oprysku.

*Disponible en: Polonia