Contact
Speedfol® Cotton SP

•Speedfol® Cotton SP zawiera podwyższone stężenia K, Mg i B w celu zmaksymalizowania zdolności do fotosyntezy, płodności kwiatów, zachowania torebek nasiennych (mniejsze spadanie torebek nasiennych), masy torebek nasiennych i jakości włókien (jednolitość długości, wytrzymałość). Ponadto odpowiednie stężenia potasu zapewniają silniejsze ściany komórkowe. Silniejsze komórki roślinne są mniej podatne na ataki chorób grzybowych, takich jak plamistość liści wywołana przez Stemphylium i Alternaria.

Información técnica
N: 15%
P2O5: 5%
K2O: 31%
MgO: 3,2%
SO3: 6,7
B: 0,500
Cu-EDTA: 0,004
Fe-EDTA: 0,102
Mn-EDTA: 0,020
Mo: 0,001
Zn-EDTA: 0,010
*Disponible en: United States