Speedfol® Cotton SP

  •Speedfol® Cotton SP zawiera podwyższone stężenia K, Mg i B w celu zmaksymalizowania zdolności do fotosyntezy, płodności kwiatów, zachowania torebek nasiennych (mniejsze spadanie torebek nasiennych), masy torebek nasiennych i jakości włókien (jednolitość długości, wytrzymałość). Ponadto odpowiednie stężenia potasu zapewniają silniejsze ściany komórkowe. Silniejsze komórki roślinne są mniej podatne na ataki chorób grzybowych, takich jak plamistość liści wywołana przez Stemphylium i Alternaria.

  Información técnica
  N: 15%
  P2O5: 5%
  K2O: 31%
  MgO: 3,2%
  SO3: 6,7
  B: 0,500
  Cu-EDTA: 0,004
  Fe-EDTA: 0,102
  Mn-EDTA: 0,020
  Mo: 0,001
  Zn-EDTA: 0,010
  *Disponible en: United States