Artículos

Większy plon ryżu po zwiększeniu oprysków dolistnych KNO3

W 2009 r. badacze przeprowadzili doświadczenia z opryskami dolistnymi KNO3 (13% N i 45% K2O) upraw ryżu niełuskanego w północnym Wietnamie, aby ocenić ich wpływ na plon i komponenty plonu, pobór składników odżywczych, a także efektywność agronomiczną i ekonomiczną. Przeprowadzono cztery doświadczenia w dwóch lokalizacjach — na zdegradowanej glebie piaszczystej w stacji badawczej Bac Giang położonej w okręgu Hiep Hoa, w prowincji Bac Giang (wymienny K: 31 ppm) oraz na aluwialnej glebie gliniastej w delcie Rzeki Czerwonej w okręgu Xuan Truong, w prowincji Nam Dinh (wymienny K: 59 ppm). Zdegradowane gleby są podatne na wymywanie potasu, a gleby aluwialne charakteryzują się wiązaniem tego pierwiastka. Obydwa rodzaje gleb mają bardzo niską zawartość wymiennego potasu, przez co potencjalnie bardzo dobrze reagują na dodatkowy potas.

Oprysk KNO3 podawano w kombinacji z bazową dawką mocznika, SSP (pojedynczy superfosfat), KCl, i obornikiem w dawce 8 t/ha (tylko ryż wiosenny). Podanie dolistne przeprowadzono w jednej lub kilku różnych fazach rozwoju: aktywnego krzewienia (AT), inicjacji wiechy (PI) oraz zakończenia kwitnienia (F), a w każdym zabiegu podawano 300 litrów preparatu w stężeniu 3% odpowiadającego 9 kg KNO3/ha lub 4 kg K2O/ha i 1,1 kg N/ha. W celu ustalenia plonu ziarna przy wilgotności 14% obsiano kopce o powierzchni 4 m² położone centralnie na każdym powielonym poletku. Komponenty plonu określono na podstawie zbiorów z 10 kopców ze strefy próbnej otaczającej obszar zbioru. Taką samą procedurę zastosowano w celu określenia suchej biomasy na etapach AT, PI i F.

Odpowiedź na bezpośrednie zastosowanie obornika, która może zostać wyrażona liczbowo w odniesieniu do ryżu wiosennego, była wyraźna (p = 0,05) na zdegradowanej glebie w Bac Giang, lecz nie na glebie aluwialnej w Nam Dinh (tabela 1). W przypadku ryżu letniego na poletkach kontrolnych uzyskano znaczną różnicę między podstawowym zabiegiem NP a bazowym NP w połączeniu z zastosowaniem dolistnym KNO3 w każdej z trzech wybranych faz wzrostu. W wyniku zastosowania samej bazowej dawki potasu uzyskano takie same plony jak w przypadku stosowania samego oprysku dolistnego KNO3 w trzech z czterech miejsc (tj. z wyłączeniem sezonu ryżu letniego w Nam Dinh), gdzie trzy dawki oprysku dolistnego KNO3 były wyższe. Suplementacja pełną bazową dawką potasu z trzema opryskami dolistnymi KNO3 (T9) pozwoliła uzyskać wyższy średni plon w różnych sezonach i miejscach (tabela 1). W wyniku tego zabiegu uzyskano o 11% więcej ryżu wiosennego i o 16% więcej ryżu letniego ma glebie zdegradowanej, a także o 16% więcej ryżu wiosennego i o 15% więcej ryżu letniego na glebie aluwialnej w porównaniu z uprawami, w których zastosowano tylko bazową dawkę KCI (T3). W wyniku pojedynczych oprysków uzyskano skromniejszy wzrost plonu, średnio o 7% różnych sezonach i miejscach, natomiast przy dwóch opryskach uzyskano plon średnio o 11% większy, a przy trzech opryskach plon średnio o 15% większy (rys. 1). Interesujące jest to, że znacznie wyższe plony (średnio o 10%) uzyskano również przy połączeniu trzech oprysków dolistnych KNO3 z dawką KCl nawet o 50% mniejszą niż bazowa formie nawozu podstawowego (T10 i T11).  

Tabela 1. Zabiegi, etapy podawania, zastosowane dawki i plony z dwóch upraw próbnych w Wietnamie.

 SHAPE  * MERGEFORMAT <v:rect id="Rectangle_x0020_55" o:spid="_x0000_s1028" style='width:15pt;height:15pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:char;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:line;mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001; v-text-anchor:top' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAJytuB+8CAACiBgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWykVdtu2zAMfR+wfxD07trO7CQ26hZt EhcDurVo1g9QbCUWJkuepNw27N9HyXbjpsMe1jwkEkUe8RySyuX1oeZoR5VmUmQ4vAgwoqKQJROb DD9/y70pRtoQURIuBc3wkWp8ffXxwyVJN4o0FSsQIAidkgxXxjSp7+uiojXRF7KhAs7WUtXEwFZt /FKRPSDX3B8FwdivCRP46gQ1J4agrWL/AcVl8Z2WMyJ2RAMkL9KhpcuRF+9HJqnY3alm2Twqm3nx dfeoECszDMoJUoNE2O8OOjfY+mdRmxPAYa1q6y/Xa3RwKEf77TDowaACjGESxAHgF3DUrds7qoe/ RBXV4p9xkEx7KSwGiejGpiF2b5nFcU/tiRbQCxtOEdh6mn2Abu6hCBoJOavAid7oBtwhY4juTUrJ fUVJqa25FQYUbBGcSCcwkHW1/yJLUJRsjXR98v9ivZAmaaO0uaOyRnaRYQVJOnCyu9emzal3cYrI nHHuyHLxygCYrQXqBKH2zFbMNfCvJEgW08U08qLReOFFwXzu3eSzyBvn4SSef5rPZvPwt703jNKK lSUV9pp+mMLoTafWrFBSy7W5KGTtQ7uwgvYDBeMUBqdx0pKz0sLZlLTarGZcoR3hGc7dp1N+4Oa/ TsN1LHA5oxSOouB2lHj5eDrxojyKvWQSTL0gTG6TcRAl0Tx/TemeCfp+Smif4SQexa5Kg6TPuAXu 85YbSWtmqEKc1RmevjiR1DbiQpSutIYw3q4HUtj0T1JAuftCw1J3D4A5LN3gmMOtLI9WsBX8QvMq Cc0FQwuPq3mArzWXwKPgrMGokurnuc36QdHhBKM9PK0Z1j+2RFGM+GcB85KEUQRwxm2ieDKCjRqe rIYnRBQAlWGDUbucGdhByLZRbFPBTaGTU8gbGK416xq/zd2y4NoszZFTp45jSEX5SBR5Am4c5jvD VHjPy05v8ABRTiJsNV029rloB6pVyckGjmevswvt/k3sX8Bwf/UHAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA IQCSfYfgHQcAAEkgAAAaAAAAY2xpcGJvYXJkL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWUtvGzcQvhfof1js vbFkvWIjcmDJctzEL0RKihwpidplzF0uSMqObkVy6qVAgbTooQF666EoGqABGvTSH2PAQZv+iA65 L1Ki4gdcIChsAcbu7DfD4czszOzwzt1nEfWOMReExW2/eqviezgesTGJg7b/aLD92W3fExLFY0RZ jNv+DAv/7sann9xB6yNKkiFDfDwIcYQ9EBSLddT2QymT9ZUVMQIyErdYgmN4NmE8QhJuebAy5ugE Fojoymql0lyJEIn9DZAolaAehX+xFIoworyvxGAvRhGsfjCZkBHW2PFRVSHETHQp944Rbfsgc8xO BviZ9D2KhIQHbb+i//yVjTsraD1jonIJr8G3rf8yvoxhfLSq1+TBsFi0Xm/Um5uFfA2gchHXa/Wa vWYhTwPQaAQ7TXWxZbZWu/UMa4DSS4fsrdZWrWrhDfm1BZ03G+pn4TUolV9fwG9vd8GKFl6DUnxj Ad/orHW2bPkalOKbC/hWZXOr3rLka1BISXy0gK40mrVuvtsCMmF0xwlfa9S3W6uZ8BIF0VBEl1pi wmK5LNYi9JTxbQAoIEWSxJ6cJXiCRhCTXUTJkBNvlwQhBF6CYiaAXFmtbFdq8F/96vpKexStY2Rw K71AE7FAUvp4YsRJItv+fZDqG5Czt29Pn785ff776YsXp89/zdbWoiy+HRQHJt/7n77559WX3t+/ /fj+5bfp0vN4YeLf/fLVuz/+/JB42HFpirPvXr978/rs+6//+vmlQ/omR0MTPiARFt4+PvEesgg2 6NAfD/nlOAYhIibHZhwIFCO1ikN+T4YWen+GKHLgOti242MOqcYFvDd9aincD/lUEofEB2FkAfcY ox3GnVZ4oNYyzDyYxoF7cT41cQ8ROnat3UWx5eXeNIEcS1wiuyG21DykKJYowDGWnnrGjjB27O4J IZZd98iIM8Em0ntCvA4iTpMMyNCKppJph0Tgl5lLQfC3ZZu9x16HUdeut/CxjYR3A1GH8gNMLTPe Q1OJIpfIAYqoafBdJEOXkv0ZH5m4npDg6QBT5vXGWAgXzwGH/RpOfwBpxu32PTqLbCSX5Mglcxcx ZiK32FE3RFHiwvZJHJrYz8URhCjyDpl0wfeY/Yaoe/ADipe6+zHBlrvPzwaPIMOaKpUBop5MucOX 9zCz4rc/oxOEXalmk0dWit3kxBkdnWlghfYuxhSdoDHG3qPPHRp0WGLZvFT6fghZZQe7Aus+smNV 3cdYYE83N4t5cpcIK2T7OGBL9NmbzSWeGYojxJdJ3gevmzbvQamLXAFwQEdHJnCfQL8H8eI0yoEA GUZwL5V6GCKrgKl74Y7XGbf8d5F3DN7Lp5YaF3gvgQdfmgcSu8nzQdsMELUWKANmgKDLcKVbYLHc X7Ko4qrZpk6+if3Slm6A7shqeiISn9sBzfU+jf+u94EO4+yHV46X7Xr6HbdgK1ldstNZlkx25vqb Zbj5rqbL+Jh8/E3NFprGhxjqyGLGuulpbnoa/3/f0yx7n286mWX9xk0n40OHcdPJZMOV6+lkyuYF +ho18EgHPXrsEy2d+kwIpX05o3hX6MGPgO+Z8TYQFZ+ebuJiCpiEcKnKHCxg4QKONI/HmfyCyLAf ogSmQ1VfCQlEJjoQXsIEDI002Slb4ek02mPjdNhZrarBZlpZBZIlvdIo6DCokim62SoHeIV4rW2g B625Aor3MkoYi9lK1BxKtHKiMpIe64LRHEronV2LFmsOLW4r8bmrFrQA1QqvwAe3B5/pbb9RBxZg gnkcNOdj5afU1bl3tTOv09PLjGlFADTYeQSUnl5Tui7dntpdGmoX8LSlhBFuthLaMrrBEyF8BmfR qagXUeOyvl4rXWqpp0yh14PQKtVo3f6QFlf1NfDN5wYam5mCxt5J22/WGhAyI5S0/QkMjeEySiB2 hPrmQjSA45aR5OkLf5XMknAht5AIU4PrpJNmg4hIzD1Koravtl+4gcY6h2jdqquQED5a5dYgrXxs yoHTbSfjyQSPpOl2g6Isnd5Chk9zhfOpZr86WHGyKbi7H45PvCGd8ocIQqzRqioDjomAs4Nqas0x gcOwIpGV8TdXmLK0a55G6RhK6YgmIcoqipnMU7hO5YU6+q6wgXGX7RkMapgkK4TDQBVY06hWNS2q RqrD0qp7PpOynJE0y5ppZRVVNd1ZzFohLwNztrxakTe0yk0MOc2s8Gnqnk+5a3mum+sTiioBBi/s 56i6FygIhmrlYpZqSuPFNKxydka1a0e+wXNUu0iRMLJ+Mxc7Z7eiRjiXA+KVKj/wzUctkCZ5X6kt 7TrY3kOJNwyqbR8Ol2E4+Ayu4HjaB9qqoq0qGlzBmTOUi/SguO1nFzkFnqeUAlPLKbUcU88p9ZzS yCmNnNLMKU3f0yeqcIqvDlN9Lz8whRqWHbBmvYV9+r/xLwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJxm RkG7AAAAJAEAACoAAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1sLnJlbHOE j80KwjAQhO+C7xD2btJ6EJEmvYjQq9QHCMk2LTY/JFHs2xvoRUHwsjCz7DezTfuyM3liTJN3HGpa AUGnvJ6c4XDrL7sjkJSl03L2DjksmKAV201zxVnmcpTGKSRSKC5xGHMOJ8aSGtHKRH1AVzaDj1bm IqNhQaq7NMj2VXVg8ZMB4otJOs0hdroG0i+hJP9n+2GYFJ69elh0+UcEy6UXFqCMBjMHSldnnTUt XYGJhn39Jt4AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALvlSJQFAQAAHgIAABMAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAAAA AAAAAAAAAAA2AQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAJytuB+8CAACiBgAAHwAAAAAA AAAAAAAAAAAgAgAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAA IQCSfYfgHQcAAEkgAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAEwFAABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnht bFBLAQItABQABgAIAAAAIQCcZkZBuwAAACQBAAAqAAAAAAAAAAAAAAAAAKEMAABjbGlwYm9hcmQv ZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBnAQAApA0AAAAA " filled="f" stroked="f">

 SHAPE  * MERGEFORMAT <v:rect id="Rectangle_x0020_53" o:spid="_x0000_s1027" style='width:15pt;height:15pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:char;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:line;mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001; v-text-anchor:top' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAmsqejvACAACiBgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWykVdtu2zAMfR+wfxD07tpOnYuNukWb SzGgW4tm/QBFVmJhsuRJyqUb9u+jZLtx02EPbR4SiSKPeA5J5eLqUAm0Y9pwJXMcn0UYMUlVweUm x0/fF8EEI2OJLIhQkuX4mRl8dfn50wXJNprUJacIEKTJSI5La+ssDA0tWUXMmaqZhLO10hWxsNWb sNBkD8iVCAdRNAorwiW+PELNiCVoq/k7oISiP1gxJXJHDEAKmvUtbY6CfhyZZHJ3q+tl/aBd5vTb 7kEjXuQYlJOkAolw2B60brANT6I2R4DDWlfOX63X6OBRnt23x2AHiygY4zQaRoBP4ahdN3eU9/+I ouX8v3GQTHMpLHqJmNqlIXdvmQ3PO2qPjEIvbARDYOtodgGmvoMiGCTVtAQndm1qcIeMIbozaa32 JSOFceZGGFCwQfAiHcFA1tX+qypAUbK1yvfJ+8V6IU2yWht7y1SF3CLHGpL04GR3Z2yTU+fiFVEL LoQnK+QrA2A2FqgThLozVzHfwL/TKJ1P5pMkSAajeZBEs1lwvZgmwWgRj4ez89l0Oov/uHvjJCt5 UTDprumGKU7edGrFqVZGre0ZVVUI7cIp6wYKximOjuNklOCFg3MpGb1ZTYVGOyJyvPCfVvmeW/g6 Dd+xwOWEUjxIoptBGixGk3GQLJJhkI6jSRDF6U06ipI0mS1eU7rjkn2cEtrnOB0Ohr5KvaRPuEX+ 85YbySpumUaCVzmevDiRzDXiXBa+tJZw0ax7Urj0j1JAubtCw9K0D4A9LP3g2MONKp6dYCv4hebV CpoLhhYeV3sPX2uhgAcVvMaoVPrXqc35QdHhBKM9PK05Nj+3RDOMxBcJ85LGSQJw1m+S4XgAG90/ WfVPiKQAlWOLUbOcWthByLbWfFPCTbGXU6prGK41bxu/yd2xEMYu7bNgXh3PkMnigWjyCNwEzHeO mQyelq3e4AGiHEXYGras3XPRDFSjkpcNHE9eZx/a/pu4v4D+/vIvAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAA ACEAkn2H4B0HAABJIAAAGgAAAGNsaXBib2FyZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1s7FlLbxs3EL4X6H9Y 7L2xZL1iI3JgyXLcxC9ESoocKYnaZcxdLkjKjm5FcuqlQIG06KEBeuuhKBqgARr00h9jwEGb/ogO uS9SouIHXCAobAHG7uw3w+HM7Mzs8M7dZxH1jjEXhMVtv3qr4ns4HrExiYO2/2iw/dlt3xMSxWNE WYzb/gwL/+7Gp5/cQesjSpIhQ3w8CHGEPRAUi3XU9kMpk/WVFTECMhK3WIJjeDZhPEISbnmwMubo BBaI6MpqpdJciRCJ/Q2QKJWgHoV/sRSKMKK8r8RgL0YRrH4wmZAR1tjxUVUhxEx0KfeOEW37IHPM Tgb4mfQ9ioSEB22/ov/8lY07K2g9Y6JyCa/Bt63/Mr6MYXy0qtfkwbBYtF5v1JubhXwNoHIR12v1 mr1mIU8D0GgEO011sWW2Vrv1DGuA0kuH7K3WVq1q4Q35tQWdNxvqZ+E1KJVfX8Bvb3fBihZeg1J8 YwHf6Kx1tmz5GpTimwv4VmVzq96y5GtQSEl8tICuNJq1br7bAjJhdMcJX2vUt1urmfASBdFQRJda YsJiuSzWIvSU8W0AKCBFksSenCV4gkYQk11EyZATb5cEIQRegmImgFxZrWxXavBf/er6SnsUrWNk cCu9QBOxQFL6eGLESSLb/n2Q6huQs7dvT5+/OX3+++mLF6fPf83W1qIsvh0UBybf+5+++efVl97f v/34/uW36dLzeGHi3/3y1bs//vyQeNhxaYqz716/e/P67Puv//r5pUP6JkdDEz4gERbePj7xHrII NujQHw/55TgGISImx2YcCBQjtYpDfk+GFnp/hihy4DrYtuNjDqnGBbw3fWop3A/5VBKHxAdhZAH3 GKMdxp1WeKDWMsw8mMaBe3E+NXEPETp2rd1FseXl3jSBHEtcIrshttQ8pCiWKMAxlp56xo4wduzu CSGWXffIiDPBJtJ7QrwOIk6TDMjQiqaSaYdE4JeZS0Hwt2Wbvcdeh1HXrrfwsY2EdwNRh/IDTC0z 3kNTiSKXyAGKqGnwXSRDl5L9GR+ZuJ6Q4OkAU+b1xlgIF88Bh/0aTn8Aacbt9j06i2wkl+TIJXMX MWYit9hRN0RR4sL2SRya2M/FEYQo8g6ZdMH3mP2GqHvwA4qXuvsxwZa7z88GjyDDmiqVAaKeTLnD l/cws+K3P6MThF2pZpNHVord5MQZHZ1pYIX2LsYUnaAxxt6jzx0adFhi2bxU+n4IWWUHuwLrPrJj Vd3HWGBPNzeLeXKXCCtk+zhgS/TZm80lnhmKI8SXSd4Hr5s270Gpi1wBcEBHRyZwn0C/B/HiNMqB ABlGcC+Vehgiq4Cpe+GO1xm3/HeRdwzey6eWGhd4L4EHX5oHErvJ80HbDBC1FigDZoCgy3ClW2Cx 3F+yqOKq2aZOvon90pZugO7IanoiEp/bAc31Po3/rveBDuPsh1eOl+16+h23YCtZXbLTWZZMdub6 m2W4+a6my/iYfPxNzRaaxocY6shixrrpaW56Gv9/39Mse59vOpll/cZNJ+NDh3HTyWTDlevpZMrm BfoaNfBIBz167BMtnfpMCKV9OaN4V+jBj4DvmfE2EBWfnm7iYgqYhHCpyhwsYOECjjSPx5n8gsiw H6IEpkNVXwkJRCY6EF7CBAyNNNkpW+HpNNpj43TYWa2qwWZaWQWSJb3SKOgwqJIputkqB3iFeK1t oAetuQKK9zJKGIvZStQcSrRyojKSHuuC0RxK6J1dixZrDi1uK/G5qxa0ANUKr8AHtwef6W2/UQcW YIJ5HDTnY+Wn1NW5d7Uzr9PTy4xpRQA02HkElJ5eU7ou3Z7aXRpqF/C0pYQRbrYS2jK6wRMhfAZn 0amoF1Hjsr5eK11qqadModeD0CrVaN3+kBZX9TXwzecGGpuZgsbeSdtv1hoQMiOUtP0JDI3hMkog doT65kI0gOOWkeTpC3+VzJJwIbeQCFOD66STZoOISMw9SqK2r7ZfuIHGOodo3aqrkBA+WuXWIK18 bMqB020n48kEj6TpdoOiLJ3eQoZPc4XzqWa/Olhxsim4ux+OT7whnfKHCEKs0aoqA46JgLODamrN MYHDsCKRlfE3V5iytGueRukYSumIJiHKKoqZzFO4TuWFOvqusIFxl+0ZDGqYJCuEw0AVWNOoVjUt qkaqw9Kqez6TspyRNMuaaWUVVTXdWcxaIS8Dc7a8WpE3tMpNDDnNrPBp6p5PuWt5rpvrE4oqAQYv 7OeouhcoCIZq5WKWakrjxTSscnZGtWtHvsFzVLtIkTCyfjMXO2e3okY4lwPilSo/8M1HLZAmeV+p Le062N5DiTcMqm0fDpdhOPgMruB42gfaqqKtKhpcwZkzlIv0oLjtZxc5BZ6nlAJTyym1HFPPKfWc 0sgpjZzSzClN39MnqnCKrw5TfS8/MIUalh2wZr2Fffq/8S8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCc ZkZBuwAAACQBAAAqAAAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL19yZWxzL2RyYXdpbmcxLnhtbC5yZWxz hI/NCsIwEITvgu8Q9m7SehCRJr2I0KvUBwjJNi02PyRR7Nsb6EVB8LIws+w3s037sjN5YkyTdxxq WgFBp7yenOFw6y+7I5CUpdNy9g45LJigFdtNc8VZ5nKUxikkUigucRhzDifGkhrRykR9QFc2g49W 5iKjYUGquzTI9lV1YPGTAeKLSTrNIXa6BtIvoST/Z/thmBSevXpYdPlHBMulFxagjAYzB0pXZ501 LV2BiYZ9/SbeAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAK0wP/HBAAAAMgEAAAsAAAAA AAAAAAAAAAAANgEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJrKno7wAgAAogYAAB8AAAAA AAAAAAAAAAAAIAIAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAA ACEAkn2H4B0HAABJIAAAGgAAAAAAAAAAAAAAAABNBQAAY2xpcGJvYXJkL3RoZW1lL3RoZW1lMS54 bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAnGZGQbsAAAAkAQAAKgAAAAAAAAAAAAAAAACiDAAAY2xpcGJvYXJk L2RyYXdpbmdzL19yZWxzL2RyYXdpbmcxLnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAZwEAAKUNAAAAAA== " filled="f" stroked="f">

Rysunek 1. Wpływ liczby oprysków dolistnych na plon ziaren ryżu (t/ha) w dwóch sezonach uprawowych — wiosennym i letnim — w dwóch uprawach próbnych (AT = aktywne krzewienie, PI = inicjacja wiechy, EF = koniec kwitnienia).


Analiza ekonomiczna pokazuje stały wzrost dochodu netto przy pojedynczym, podwójnym i potrójnym oprysku, zarówno na glebie zdegradowanej, jak i na glebie aluwialnej (rys. 2). Ponadto dochód netto został utrzymany przy zmniejszeniu bazowej dawki KCl nawet o 50% w połączeniu z trzema opryskami dolistnymi KNO3, a także w przypadku całkowitego zastąpienia bazowej dawki KCl trzema opryskami dolistnymi KNO3 (T2).

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Rysunek 2. Pozytywny wpływ oprysków azotanu potasu na dochód netto (USD/ha) w T3 (100% KCI i brak oprysków dolistnych).

Autor

Son, T.T., L.X. Anh, Y. Ronen and H.T. Holwerda. 2012. Foliar potassium nitrate application for paddy rice. Better Crops/Vol. 96 (No. 1): 29-31.

Powiązane artykuły