Contact
  • Ultrasol®
  • Qrop®
  • Speedfol®
  • Allganic®
  • Bulldog®
Ultrasol®

Ultrasol to kompletna oferta rozpuszczalnych w wodzie nawozów przygotowana dla zapewnienia zintegrowanych programów nawożenia poprzez fertygację. Zapewniają one zaspokojenie potrzeb roślin w trakcie wszystkich faz rozwoju. Nawozy Ultrasol zawierają zarówno makro jak i mikroskładniki pokarmowe, są w pełni rozpuszczalne w wodzie i wolne od chlorków co zapewnia skuteczne pobieranie ich przez rośliny

Macronutrients (4)

Acid Line (2)