Ultrasol® Production 13-6-40+TE

Ultrasol® Production 13-6-40+TE

•Ultrasol® Production jest opracowany specjalnie dla najbardziej intensywnego procesu w życiu rośliny: od kwitnienia do tworzenia owoców, w którym potas odpowiada za transport węglowodanów z liści do organów rozrodczych (owoc, nasiona, cebula, bulwa) dla uzyskania większej masy i jakości.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 13,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 12,0 %
     Azot amonowy (N-NH4): 1,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 6,0 %
Tlenek potasu (K2O): 40,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 0,5 %
Tritlenek siarki (SO3): 3,0 %
Bor (B): 0,020
Miedź (Cu): 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,040
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 350
pH (przy stęż. 1%): 4,1
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,2
*Disponible en: United States