Ultrasol® Multipurpose 18-18-18+TE

Ultrasol® Multipurpose 18-18-18+TE

•Ultrasol® Multipurpose to preparat do stosowania we wszystkich fazach w celu pokonania niedoborów składników odżywczych i warunków stresowych.

•Preparat nie zawiera mocznika.

•Ma wyższą zawartość azotu azotanowego niż azotu amonowego, co zapewnia optymalne źródła azotu dla szybkiej reakcji roślin.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 18,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,0 %
     Azot amonowy (N-NH4): 8,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 18,0 %
Tlenek potasu (K2O): 18,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 1,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 2,0 %
Bor (B): 0,020
Miedź (Cu): 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,040
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 500
pH (przy stęż. 1%): 4,5
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,3
*Disponible en: United States