Ultrasol® micro Rexene® Zn15

Ultrasol® micro Rexene® Zn15

•Το Ultrasol® micro Rexene® Zn15 αποτελεί μια σταθερή, υδατοδιαλυτή χηλική ένωση ψευδαργύρου-EDTA που δεν έχει μορφή σκόνης.

•Το προϊόν αναπτύχθηκε για χρήση σε εδάφη με έλλειψη ψευδαργύρου, σε υδροπονικά συστήματα και σε καλλιέργειες με έλλειψη ψευδαργύρου μέσω διαφυλλικής εφαρμογής. 

•Η τυπική περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο (Zn) είναι 15,0%, πλήρως χηλικοποιημένο.

•Σταθερότητα pH 2-10.

•Διαλυτότητα στο νερό 1.200 g/l (για πρακτική χρήση).

*Disponible en: United States