Ultrasol® micro Rexene® FeE13

Ultrasol® micro Rexene® FeE13

•Το Ultrasol® micro Rexene® FeE13 αποτελεί μια σταθερή, υδατοδιαλυτή χηλική ένωση σιδήρου EDTA.

•Αναπτύχθηκε για χρήση σε εδάφη με έλλειψη σιδήρου με όξινο (έως ουδέτερο) pH, για καλλιέργειες με έλλειψη σιδήρου μέσω διαφυλλικής εφαρμογής, καθώς και σε υδροπονικά συστήματα.

•Η τυπική περιεκτικότητα σε σίδηρο είναι 13,3% πλήρως χηλικοποιημένο με EDTA.

•Σταθερότητα pH 1,5-6,5.

•Διαλυτότητα στο νερό 90 g/l (για πρακτική χρήση).

*Disponible en: United States