Ultrasol® micro Rexene® Cu15

Ultrasol® micro Rexene® Cu15

•Το Ultrasol® micro Rexene® Cu15 αποτελεί μια σταθερή, υδατοδιαλυτή χηλική ένωση χαλκού-EDTA που δεν έχει μορφή σκόνης.

•Αναπτύχθηκε για χρήση σε εδάφη με έλλειψη χαλκού, σε υδροπονικά συστήματα και σε καλλιέργειες με έλλειψη χαλκού μέσω διαφυλλικής εφαρμογής. 

•Η τυπική περιεκτικότητα σε χαλκό (Cu) είναι 15,0%, πλήρως χηλικοποιημένο.

•Σταθερότητα pH 1,5-10.

•Διαλυτότητα στο νερό 1.200 g/l (για πρακτική χρήση).

*Disponible en: United States