Contact
Ultrasol® MAP

•Źródło azotu (N) i fosforu (P) o wysokiej zawartości fosforu.

•Fosfor ma podstawowe znaczenie dla rozwoju korzeni i wschodów roślin.

•Ultrasol® MAP ma zdolność buforowania roztworów do fertygacji, utrzymując pH około 4,5 dla optymalnego wychwytu przez korzenie.

•Można go mieszać ze wszystkimi nawozami rozpuszczalnymi w wodzie innymi niż nawozy zawierające wapń.

Información técnica
Azot amonowy (N-NH4): 12,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 61,0 %
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 380
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 0,9
pH (przy stęż. 1%): 4,5
*Disponible en: United States