Contact
Ultrasol® Magnum Special 20-20-20+TE

Ultrasol® Magnum Special 20-20-20+TE

•Generyczny zakwaszony preparat, który może być stosowany na dowolnym etapie wzrostu roślin w celu zminimalizowania ryzyka niedoboru składników odżywczych.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 20,2 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 5,5 %
     Azot amonowy (N-NH4): 2,6 %
     Azot mocznikowy (N-NH2): 12,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 20,1 %
Tlenek potasu (K2O): 20,1 %
Tritlenek siarki (SO3): 0,2 %
Bor (B): 0,02
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,04
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
pH (przy stęż. 1%): 2,8
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 0,9
*Disponible en: United States