Ultrasol® Lettuce Hydroponica

  Ultrasol® Lettuce Hydroponica

  •Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

  •Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

  7,8-9,6-40,7+1,8MgO+TE

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 7,8 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 7,8 %
       Azot amonowy (N-NH4): 0 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 9,6 %
  Tlenek potasu (K2O): 40,7 %
  Tlenek magnezu (MgO): 1,8 %
  Siarka (S): 4,3 %
  Bor (B): 0,040
  Miedź (Cu) EDTA: 0,006
  Żelazo (Fe) DTPA: 0,206
  Mangan (Mn) EDTA: 0,035
  Molibden (Mo): 0,009
  Cynk (Zn) EDTA: 0,042
  *Disponible en: United States