Ultrasol® K Plus

•Najbardziej efektywne źródło K rozpuszczalnego w wodzie do fertygacji.

•Ultrasol® K Plus z azotanem potasu to idealne źródło potasu dla wzrostu znakomitych upraw, dostarczające dodatkowo bezpośrednio dostępnego azotu w postaci azotanu.

•Sypki, drobnoziarnisty, krystaliczny proszek zawierający azotan potasu, który szybko rozpuszcza się w wodzie.

•Niska zawartość chlorków, miesza się z wszystkimi źródłami substancji odżywczych rozpuszczalnymi w wodzie.

Información técnica
Azot azotanowy (N-NO3): min. 13,7 %
Tlenek potasu (K2O): min. 46,3 %
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 316
Substancje nierozpuszczalne: <0,02 %
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,3
Barwa: biała
*Disponible en: United States