Ultrasol® Initial 15-30-15+TE

  Ultrasol® Initial 15-30-15+TE

  •Ultrasol® Initial to preparat opracowany do stymulacji wzrostu i wczesnego rozwoju korzeni, łodyg i liści dzięki dobrze zbilansowanemu składowi substancji odżywczych i wysokiej zawartości fosforanów.

  •Ultrasol® Initial należy stosować szczególnie podczas pierwszych tygodni cyklu wegetacyjnego.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 15,0 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 6,0 %
       Azot amonowy (N-NH4): 9,0 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 30,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 15,0 %
  Tlenek magnezu (MgO): 0,5 %
  Tritlenek siarki (SO3): 5,0 %
  Bor (B): 0,020
  Miedź (Cu): 0,004
  Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,040
  Mangan (Mn) EDTA: 0,025
  Molibden (Mo): 0,002
  Cynk (Zn) EDTA: 0,015
  Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 450
  pH (przy stęż. 1%): 3,6
  EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,2
  *Disponible en: United States