bool(false)

mostrar

Ultrasol® Flower Soil - SQM Specialty Plant Nutrition
Contact
Ultrasol Flower Soil

•Preparat Ultrasol® Flower Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla kwiatów takich jak róże, gerbery itp.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 18,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,6 %
     Azot amonowy (N-NH4): 7,4 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 6,0 %
Tlenek potasu (K2O): 19,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 9,8 %
Bor (B): 0,040
Miedź (Cu) EDTA: 0,006
Żelazo (Fe) EDHHA/EDTA : 0,030
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,007
Cynk (Zn) EDTA: 0,030
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,33
pH (przy stęż. 1%): 4,84
*Disponible en: Polonia