Contact
Ultrasol® Flower Hydroponica

Ultrasol® Flower Hydroponica

•Sterowane przez oprogramowanie roztwory składników odżywczych do upraw hydroponicznych z otwartym drenażem, oparte na asortymencie preparatów specyficznych dla rodzin upraw.

•Optymalny bilans składników odżywczych specyficznych dla upraw przy ograniczonej liczbie produktów.

10,2-11,6-34+2,6MgO+TE

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 10,2 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 8,6 %
     Azot amonowy (N-NH4): 1,6 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 11,6 %
Tlenek potasu (K2O): 34,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,6 %
Siarka (S): 3,1 %
Bor (B): 0,043
Miedź (Cu) EDTA: 0,006
Żelazo (Fe) DTPA: 0,261
Mangan (Mn) EDTA: 0,037
Molibden (Mo): 0,006
Cynk (Zn) EDTA: 0,035
*Disponible en: United States