Contact
Ultrasol® Development 18-9-18+TE

Ultrasol® Development 18-9-18+TE

•Ultrasol® Development to preparat opracowany dla fazy podziałów komórkowych, kiedy zarysowują się i rozwijają organy rośliny.

•Idealny do kwiatów ciętych (np. róże) dzięki proporcji NPK wynoszącej 2:1:2. Skład tego nawozu został wzbogacony dodatkiem magnezem w celu zwiększenia wydajności fotosyntezy podczas oraz po fazie wzrostu.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 18,1 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,8 %
     Azot amonowy (N-NH4): 7,3 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 9,1 %
Tlenek potasu (K2O): 18,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 4,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 8,2 %
Bor (B): 0,020
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: 0,040
Mangan (Mn) EDTA: 0,025
Molibden (Mo): 0,002
Cynk (Zn) EDTA: 0,015
Rozpuszczalność (g/l w 20°C): 460
pH (przy stęż. 1%): 4,7
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,4
*Disponible en: United States