Contact
Ultrasol® Citrus Soil

•Preparat Ultrasol® Citrus Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1,6 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla upraw pomarańczy, cytryny, pomelo itp.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 16,6 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 11,8 %
     Azot amonowy (N-NH4): 4,9 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 5,1 %
Tlenek potasu (K2O): 26,6 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 6,3 %
Bor (B): 0,011
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDHHA/EDTA : 0,092
Mangan (Mn) EDTA: 0,036
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,046
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,15
pH (przy stęż. 1%): 4,94
*Disponible en: United States