Ultrasol® Berries Soil

Ultrasol® Berries Soil

•Preparat Ultrasol® Berries Soil uwzględnia proporcję N:K2O wynoszącą 1:1,3 która jest zgodna z zapotrzebowaniem dla upraw jagodowych takich jak malina, borówka, żurawina.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 16,6 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,7 %
     Azot amonowy (N-NH4): 5,9 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 8,8 %
Tlenek potasu (K2O): 22,1 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,5 %
Tritlenek siarki (SO3): 7,3 %
Bor (B): 0,011
Miedź (Cu) EDTA: 0,001
Żelazo (Fe) EDHHA/EDTA : 0,113
Mangan (Mn) EDTA: 0,054
Molibden (Mo): 0,004
Cynk (Zn) EDTA: 0,056
EC (1 g/l w 25°C, w mS/cm): 1,30
pH (przy stęż. 1%): 4,76
*Disponible en: United States