Speedfol® Rexene® Mn13 SP

  Speedfol® Rexene® Mn13 SP

  •Speedfol® Rexene® Mn13 SP to produkt opracowany dla upraw z niedoborem manganu poprzez zastosowanie dolistne. Zastosowanie dolistne jest zalecane w przypadku gleb silnie zasadowych bądź w przypadku gdy zastosowanie doglebowe jest niemożliwe z innych przyczyn.

  •Speedfol® Rexene® Mn13 SP zawiera 128 gramów manganu na kg produktu w postaci Mn-EDTA disodowego pochodzącego od kwasu etylenodiaminotetrasodowego.

  •SP oznacza rozpuszczalny proszek (ang. soluble powder), o rozpuszczalności wynoszącej 800 g/l (20°C).

  •stabilność pH 3-10.

  •Chelatowanie przez EDTA zapobiega stratom poprzez tworzenie osadów w mieszance do oprysków.

  *Disponible en: United States